Facebook Twitter
alltechbites.com

Nhãn: các chương trình

Bài viết được gắn thẻ Các Chương Trình

Mọi Thế Giới Thay đổi Của Máy Tính

Đăng trên Tháng Bảy 2, 2023 bởi Grant Tafreshi
Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta đi nhanh như thế nào trong máy tính này sang máy tính khác, cần nhiều bộ nhớ hơn, tốc độ nhiều hơn, nhưng không bao giờ tìm thấy đủ.Đó thực sự là nhu cầu giữ cho thế giới máy tính ngân nga đi qua rất nhiều sản phẩm khác ngoài kia.Mỗi mô hình mới xảy ra bao gồm một tính năng mới, một tiện ích mới để đi với nó...

Trí Tuệ Nhân Tạo Trên đường đua Sai

Đăng trên Tháng Mười Một 11, 2022 bởi Grant Tafreshi
Cộng đồng trí tuệ nhân tạo đã không nắm bắt được năng lượng của bộ não của bạn, có lẽ là trí thông minh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, vì họ đã sử dụng các mô hình tính toán.Họ tin sai rằng trí thông minh là thành tích của các mục tiêu cuộc sống thông qua tính toán.Nghiên cứu AI được đặt ra bởi sự xuất hiện của máy tính vào những năm 1940, với lý do thiết yếu rằng tâm trí đã thực hiện một số loại tính toán...

Nghiên Cứu So Sánh Các Loại Mạng Không Dây

Đăng trên Thang Chín 11, 2021 bởi Grant Tafreshi
Tồn tại các loại mạng không dây khác nhau cũng như tốc độ, khoảng cách của mỗi loại mạng không dây.LAN không dây băng hẹp:LAN không dây băng hẹp duy trì tần số tín hiệu vô tuyến mỏng hơn cũng như khả năng truyền thông tin trên phạm vi hẹp hơn.Mặc dù khoảng cách sử dụng các mạng LAN này là hợp lý nhưng tuy nhiên tỷ lệ có sẵn không đủ cho người dùng công ty...