Facebook Twitter
alltechbites.com

Nhãn: điều

Bài viết được gắn thẻ điều

HTML - Mẹo Quản Lý Tệp Hình ảnh

Đăng trên Tháng Hai 16, 2024 bởi Grant Tafreshi
Đồ họa HTML.Đó là một hành động cân bằng thực sự không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng để thực hiện.Hãy đối mặt với nó.Các trang web là tất cả văn bản chỉ đơn giản là nhàm chán để kiểm tra.Nó giống như đọc các cáo phó trên tờ báo.Vì vậy, đồ họa thực sự có thể được tìm thấy có ích khi cố gắng tăng cường trang web của bạn một chút...

Mẹo Mua Máy Tính Barebones

Đăng trên Tháng Mười 3, 2023 bởi Grant Tafreshi
Có được một máy tính mới nên là một điều tuyệt vời, đặc biệt là một máy tính rẻ tiền.Cuối cùng, thời gian chiến đấu với máy cũ của bạn, có thể chiến đấu với nó để tìm phần mềm mới nhất để thực hiện, máy tính hoàn toàn mới của bạn phải là tia sáng cho tương lai điện toán.Ồ, nếu nó dễ dàng...

Danh Sách Kiểm Tra Cài đặt Không Dây

Đăng trên Có Thể 14, 2023 bởi Grant Tafreshi
Sự thiếu hiểu biết có thể là một chất thải tài chính và rất nhiều Hassals.Trước khi bạn nhận được bất kỳ thiết bị không dây nào, bạn nên chắc chắn trong những gì bạn đang làm.Không có gì tệ hơn là có mọi thứ ở đó và khám phá ra rằng nó thường không hoạt động trong nhà của bạn, hoặc cùng với máy tính của bạn, hoặc cao hơn khoảng cách bạn sẽ cần...

Đồ Họa Máy Tính 3D

Đăng trên Tháng Tám 17, 2022 bởi Grant Tafreshi
3D chỉ là một độ sâu, một số cách như ví dụ một bài báo bao gồm độ sâu mỏng với chiều rộng và chiều dài (một hộp có chiều dài cùng với giá trị độ sâu, khi nói về trục, nó là một đối tượng có trục y trục x và z -axis).Vì vậy, 3D thực sự là một lựa chọn chiều của trục trong3 hướng, do đó tạo thành một đối tượng, vật, một góc nhìn về độ sâu...