Facebook Twitter
alltechbites.com

Datasäkerhet - Vad är Det Exakt?

Publicerat på September 24, 2021 av Grant Tafreshi

Även om terminens säkerhetssäkerhet "används mycket är innehållet på en dator faktiskt sårbart för endast ett fåtal risker om inte datorn är ansluten till andra i ett nätverk. Eftersom användningen av datornätverk (särskilt Internet) har ökat dramatiskt under de senaste decennierna, används termen datorsäkerhet nu för att beskriva frågor som hänvisar till den nätverksanvändningen av datorer och deras resurser.

De viktigaste tekniska områdena inom datasäkerhet är sekretess, integritet och autentisering/tillgänglighet.

- Sekretess, även känd som hemlighet eller integritet, innebär att informationen som du äger inte kan komma åt av obehöriga parter. Sekretessbrott sträcker sig från det pinsamma till katastrofalt.

- Integritet innebär att dina uppgifter är skyddade mot obehöriga ändringar som är omöjliga för auktoriserade användare. Integriteten i databaser och andra resurser komprometteras ofta genom hacking.

- Autentisering innebär att en användare är den han påstår sig vara.

- Tillgänglighet innebär att resurserna är tillgängliga för auktoriserade parter. Exempel på attacker på tillgänglighet skulle vara attackerna "stund".

Andra viktiga saker som datorsäkerhetspersonal är oroliga för är åtkomstkontroll och icke -avvisande. Åtkomstkontroll hänvisar inte bara till hur användare bara kan komma åt de tjänster och resurser de är berättigade till, utan också till hur de inte kan nekas för att få tillgång till de resurser de legitimt förväntar sig. Icke -avvisning innebär att någon som skickar ett meddelande inte kan förneka att han skickade det och vice versa.

Utöver dessa tekniska aspekter är idén om datasäkerhet extremt stor. Datasäkerhets rötter är hämtade från discipliner som etik och riskanalys och de betydande ämnen som handlar om det är datorbrott (försök att förhindra, upptäcka och åtgärda attacker) och identitet/anonymitet i cyberspace.

Även om konfidentialitet, integritet och äkthet är de viktigaste sakerna när det gäller datasäkerhet i allmänhet, för vardagliga internetanvändare är integritet den viktigaste, eftersom de flesta individer tror att de inte har något att dölja eller den information de ger inte verkar känslig När de registrerar sig hos en onlinetjänst/webbplats.

Men kom ihåg att information på världen är ganska enkelt att delas mellan företag och små delar av relaterad information från olika källor kan kopplas samman för att bilda något mycket mer komplicerat om någon. På grund av detta är förmågan att hålla kontrollen över vilken information som samlas in om dem, som kan använda den och hur den kan användas mycket viktigt.